ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТЫ ЖАҢҒЫРТУ – САЛТ-ДӘСТҮРДЕН БАСТАУ АЛАДЫ